La màxima prioritat és realitzar el millor servei possible, adequat a les necessitats específiques dels client i tenint per sobre tot la prevalença de la independència professional pel que fa a la defensa dels seus interessos.