serveis de
Consultoria Laboral

Legalització d’empreses en matèria laboral, gestió d’altes, baixes i modificacions contractuals enfront de la Seguretat Social, estudi, confecció i registre de contractes laborals, gestió de nòmines, altes i baixes en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, etc.

BR Consultors. Consultoria tributària, laboral i mercantil a Cambrils. Confidencialitat, integritat, honestedat i excel·lència. Més de 30 anys d'experiència.
Legalització d'empreses en matèria laboral (obtenció Compte de Codi de Cotització, declaració d'alta davant l'autoritat laboral, etc).
Legalització d'empreses_
Gestió d'altes, baixes i modificacions contractuals enfront de la Seguretat Social.
Gestió de personal_
Estudi, confecció i registre de contractes laborals.
Gestió de personal_
Gestió de nòmines mensuals i extraordinàries. Enviament cotitzacions (SILTRA) i dades afiliació (CRA).
Nòmines_
Assistència i preparació d'acomiadaments (disciplinaris, objectius, etc.) i d'expedients sancionadors de treballadors.
Gestió de personal_
Subscripció i baixa de Convenis Especials amb la Seguretat Social.
Gestions amb l'administració_
Estudi i assistència en la sol·licitud de prestacions de la Seguretat Social (maternitat, paternitat, jubilació, orfandat, viduïtat, incapacitats, etc.)
Assistència, assessorament i defensa_
Assistència davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
Assistència, assessorament i defensa_
Assistència i representació en conciliacions laborals davant el Departament de Treball, Afers Socials i Família.
Assistència, assessorament i defensa_
Assistència davant la jurisdicció social.
Assistència, assessorament i defensa_
Auditoria sociolaboral.
Auditoress_
Estudi i defensa el contribuent davant d'actuacions de l'administració laboral (TGSS, INSS, etc.), tant en fase administrativa com judicial.
Assistència, assessorament i defensa_
Telèfon
de contacte
+34 977 557 167
Telèfon mòbil
i whatsapp
+34 608 75 15 87
Correu
Electrònic
info@brconsultors.com
Oficina
a Cambrils
Passeig La Salle, 7-D Local 5

News BR Consultors

error: Els textos d´aquest web son continguts protegits !!