Serveis de
Consultoria Tributària

Gestió de la comptabilitat, gestió de la tributació, estudi i liquidació d’autoliquidacions de les principals figures impositives, estudi i gestió d’ajornaments i fraccionaments d’impostos, sol·licitud de certificacions tributàries, estudi i defensa del contribuent davant d’actuacions de l’ administració tributària… 

BR Consultors. Consultoria tributària, laboral i mercantil a Cambrils. Confidencialitat, integritat, honestedat i excel·lència. Més de 30 anys d'experiència.
Gestió de la comptabilitat segons l’establert al Codi de Comerç, amb anàlisi dels estats comptables i financers (ratis, costos, analítics, etc).
Gestió de la comptabilitat_
Gestió de la comptabilitat en Estimació Directa Normal i Simplificada.
Gestió de la comptabilitat_
Gestió de la tributació en Estimació per Signes, Índexs i/o Mòduls.
Gestió de la tributació_
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
Estudi i liquidació d’autoliquidacions de les principals figures impositives_
Declaracions informatives.
Estudi i liquidació d’autoliquidacions de les principals figures impositives_
Impost sobre el Valor Afegit.
Estudi i liquidació d’autoliquidacions de les principals figures impositives_
Impost sobre Societats.
Estudi i liquidació d’autoliquidacions de les principals figures impositives_
Impost sobre el Patrimoni.
Estudi i liquidació d’autoliquidacions de les principals figures impositives_
Impost sobre la Renda de No Residents.
Estudi i liquidació d’autoliquidacions de les principals figures impositives_
Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).
Estudi i liquidació d’autoliquidacions de les principals figures impositives_
Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
Estudi i liquidació d’autoliquidacions de les principals figures impositives_
Impost sobre Successions i Donacions.
Estudi i liquidació d’autoliquidacions de les principals figures impositives_
Impost sobre l’ Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua).
Estudi i liquidació d’autoliquidacions de les principals figures impositives_
Estudi i gestió d’ajornaments i fraccionaments d’impostos.
Ajornaments i fraccionaments_
Sol·licitud de certificacions tributàries.
Gestió de la tributació_
Estudi i defensa del contribuent davant d’actuacions de l’ administració tributària (AEAT, ATC, Ajuntaments, etc.), tant en fase administrativa com judicial.
Assistència, assessorament i defensa_
Telèfon
de contacte
+34 977 557 167
Telèfon mòbil
i whatsapp
+34 608 75 15 87
Correu
Electrònic
info@brconsultors.com
Oficina
a Cambrils
Passeig La Salle, 7-D Local 5

Subscriviu-vos al nostre
butlletí de notícies…

error: Els textos d´aquest web son continguts protegits !!